Maatschappelijke ontwikkelingen en iCPSM©

De samenleving is complexer geworden. Bevolkingsgroei, industriële expansie, digitalisatie en ver(der)gaande internationalisatie maken diezelfde samenleving compacter – en daardoor kwetsbaarder. Nieuwe soorten bedreigingen en kwetsbaarheden maken dat huidige en toekomstige samenlevingsverbanden verstoringen veel intenser zullen gewaar worden.

Nieuwe werkelijkheden ontstaan vele malen sneller dan voorheen, met grote complexiteit en onzekerheid als gevolg. Overheden, organisaties en hun bemensing dienen daarom steeds wendbaarder te worden. Naast adaptiviteit is de intrinsieke mogelijkheid om adequaat en effectief met anderen samen te werken onontbeerlijk. Zo wordt de trend zichtbaar dat de traditionele hulpverleningsorganisaties - nationaal en internationaal - steeds meer aansluiting zoeken bij andere organisaties die in het kader van “Publieke Veiligheid” een verantwoordelijkheid hebben.

Bedrijven of instellingen die onderdeel uitmaken van het economisch, financieel en industrieel deel van een samenleving zorgen gezamenlijk voor belangrijke condities van het voortbestaan daarvan. Ook zij hebben dezelfde gedeelde verantwoordelijkheid, in nauwe relatie met overheden. Immers, doet zich daar een verstoring voor heeft dit onmiddellijk ernstige en soms langdurige maatschappelijke consequenties.

CPM wordt in toenemende mate gezien als één van de pilaren onder de nationale en internationale veiligheidsarchitectuur. De term “Civil Protection Management” evolueert dientengevolge steeds meer naar “Integrated Civil Protection and Security Management – iCPSM©”.

Onze bijdrage

SPOT-ON! Consult is een onafhankelijke organisatie die advies en daadwerkelijke ondersteuning biedt aan een groot scala publieke en private sectoren in nationaal en internationaal verband. Het portfolio kenmerkt zich door diepgaande expertise omtrent een grote diversiteit van iCPSM© en de daaraan gerelateerde onderwerpen. SPOT.on Consult is uw partner voor visie- en conceptontwikkeling, crisis beheersing en rampenbestrijding, organisatievorming en –ontwikkeling, risicomanagement, business resilience en business continuity, en opleiden, trainen en oefenen.

Ervaar onze aanpak, referenties en praktische aanbevelingen vanuit onze sectorgroepen en functionele expertise gebieden.

Neem direct contact op:

  06 41 41 78 10
  wout@spot-on-consult.nl
  LinkedIn