Over SPOT.on Consult

“SPOT-ON” betekent vrij vertaald: “Precies! - Exact wat nodig is”.

Onze visie en missie

“SPOT.on Consult” onderkent de complexiteit van integrale samenwerking in een divers spectrum van verschillende verantwoordelijke organisaties en partijen. Van adequate voorbereiding, response, sturing op crisisbeheersing en rampenbestrijding en nazorg.

“SPOT.on Consult” identificeert datgene wat nodig is om uw verantwoordelijkheden op het gebied van iCPSM© nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardig en professioneel te kunnen invullen. Maar helpt u ook om de gezamenlijk gestelde doelen te realiseren. Indien nodig in nauwe samenwerking met haar NEC™-associates.

Onze passie is om de uitgebreide kennis en ervaring die wij bezitten aan anderen ter beschikking te stellen door het geven van uitstekend advies en het meewerken aan:

  • visievorming
  • het ontwerpen van concepten, strategieën, doctrines en planvorming
  • het voorzien in opleiding, training en oefeningen vanuit onze Academy
  • evalueren van operationele, tactische en strategische capaciteiten
  • en het geven van “Feedback” voor professionele doorontwikkeling

Deze diensten zijn niet alleen voorbehouden aan overheidsorganisaties en hun “First Responders” maar zijn zeer zeker ook relevant voor bedrijven en instellingen die (mede)verantwoordelijk zijn voor onze kritische infrastructuur.

Onze kernwaarden

Bij een professionele organisatie behoren waarden als Integriteit, Respect en Eerlijkheid vanzelfsprekend te zijn. De kwaliteit van de dienstverlening is Ambachtelijk, Authentiek en getuigt van Moderne inzichten en opvattingen.

Onze filosofie en werkwijze

Wij geloven dat de relevantie van advies pas ontstaat als zij verbinding weet aan te brengen tussen de missie en visie van een organisatie, de daarop gebaseerde strategie en de realisatie daarvan. De waarde van die verbinding wordt met de dag groter nu veranderingen tot een ander tempo van reactie dwingen en de hoeveelheid bedreigingen en hun impact exponentieel zijn vergroot.

We zijn ons ervan bewust dat uw toegevoegde waarde niet alleen met organisatorische en/of procesmatige oplossingen gerealiseerd kan worden. Het begint met mensen. Deze aanpak waarbij mensen centraal staan, geeft uiteindelijk de doorslag voor het succes. Samenwerking in een hecht team staat centraal bij onze manier van werken; onze klanten verwachten niet minder van ons. Het is ook de manier waarop we hechte en effectieve relaties vormen. Belangrijk is de vertrouwensband met u: de klant.

Behalve de intrinsieke unieke kennis en ervaring van SPOT.on Consult wordt door toepassing van het “Network Enabled Consultancy – NEC™” concept toegang verkregen tot een uniek netwerk van experts en adviseurs. En daardoor tot de kennis en ervaring die zij door hun operationele activiteiten hebben vergaard.

Waar we voor staan

“SPOT.on Consult” helpt u bij het (her)positioneren en – waar nodig - aanpassen van uw organisatie. Wij bieden organisaties antwoorden in de snel veranderende wereld van iCPSM©. Dat doen wij door visie en ambitie, strategie en realisatie integraal met elkaar te verbinden op basis van “Proven Concepts”. Zo vergroten we uw wendbaarheid, flexibiliteit en presterend vermogen.

Wij zijn trots op onze professionaliteit en de unieke interdisciplinaire benadering van iCPSM©.

“SPOT.on Consult” is in augustus 2013, na zijn pensionering, opgericht door Wout Evers.

Neem direct contact op:

  06 41 41 78 10
  wout@spot-on-consult.nl
  LinkedIn