Integraal leiderschap vanuit een duidelijke visie en doctrine
Integrated Teamwork … of:multidisciplinair haarscherp langs elkaar heen werken?
Doen we dingen goed? Of doen we de goede dingen?
Tijdperk van veranderingen. Of verandering van een tijdperk?
Kwaliteit en succes:resultaat van juiste voorbereiding, hard werken en leren uit fouten.

Welkom

Overheden hebben van oudsher onder meer de taak om de samenleving waarvoor zij verantwoordelijk zijn te behoeden voor invloeden van binnen- en/of buitenaf die het voortbestaan van die samenleving kunnen verstoren. Vindt zo’n verstoring plaats dan dient diezelfde overheid alles in het werk te stellen om de gevolgen tot een minimum te beperken en het herstel voortvarend ter hand te nemen.

Veiligheid van en zekerheid voor de samenleving is afhankelijk van een uitgebreid samenstel van organisaties die verantwoordelijk zijn voor “Law Enforcement”, Grensbewaking en -beveiliging, Defensie en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.

Adequate en kwalitatief hoogwaardige voorbereiding op en effectieve regievoering op een incident, ramp of crisis zijn dan onontbeerlijk. Uiteindelijke doelstelling is het voortbestaan van de samenleving te kunnen garanderen.

Een scala aan diverse voorbereidende maatregelingen zijn het resultaat; zoals oprichting van verschillende soorten verantwoordelijke instanties en hulpverlenende organisaties op alle niveaus, preventieve maatregelen en plannen voor de herstelfase.

Dit alles wordt in internationaal verband “Civil Protection Management – CPM” genoemd.

The way the whole program is composed and executed resulted in a significant higher level of operational excellence!
Ministry of Interior, Civil Defense Directorate, Saudi Arabia
 

Neem direct contact op:

  06 41 41 78 10
  LinkedIn